دوره های آموزشی عمومی ویژه کنکور 

این کلاس با تدریس استاد میرزارحمانی بصورت آنلاین و زنده برگزار خواهد شد. شهریه این کلاس مبلغ 20 هزار تومان است که بایستی حداکثر از طریق لینک http://fee.yourteachers.ir پرداخت شود.

در صورت عدم پرداخت شهریه مجاز به شرکت در کلاس نخواهید بود.

تذکر خیلی مهم: حتما قبل از شروع کلاس نرم افزار ادوبی کانکت را بر روی سیستم خود نصب نمائید. این نرم افزار ویژه ویندوز را از اینجا و ویژه مک را از اینجا دانلود کنید.

این کلاس با تدریس استاد میرزارحمانی بصورت آنلاین و زنده برگزار خواهد شد. شهریه این کلاس مبلغ 20 هزار تومان است که بایستی از طریق لینک http://fee.yourteachers.ir پرداخت شود.

در صورت عدم پرداخت شهریه مجاز به شرکت در کلاس نخواهید بود.

تذکر خیلی مهم: حتما قبل از شروع کلاس نرم افزار ادوبی کانکت را بر روی سیستم خود نصب نمائید. این نرم افزار ویژه ویندوز را از اینجا و ویژه مک را از اینجا دانلود کنید.

این کلاس با تدریس استاد میرزارحمانی بصورت آنلاین و زنده برگزار خواهد شد. شهریه این کلاس مبلغ 20 هزار تومان است که بایستی از طریق لینک http://fee.yourteachers.ir پرداخت شود.

در صورت عدم پرداخت شهریه مجاز به شرکت در کلاس نخواهید بود.

تذکر خیلی مهم: حتما قبل از شروع کلاس نرم افزار ادوبی کانکت را بر روی سیستم خود نصب نمائید. این نرم افزار ویژه ویندوز را از اینجا و ویژه مک را از اینجا دانلود کنید.

این کلاس با تدریس استاد میرزارحمانی بصورت آنلاین و زنده برگزار خواهد شد. شهریه این کلاس مبلغ 20 هزار تومان است که بایستی از طریق لینک http://fee.yourteachers.ir پرداخت شود.

در صورت عدم پرداخت شهریه مجاز به شرکت در کلاس نخواهید بود.

تذکر خیلی مهم: حتما قبل از شروع کلاس نرم افزار ادوبی کانکت را بر روی سیستم خود نصب نمائید. این نرم افزار ویژه ویندوز را از اینجا و ویژه مک را از اینجا دانلود کنید.