دوره های آموزشی ویژه آزمونهای تیزهوشان

تکنیک های محاسبات ذهنی، تکنیک هایی هستند که شما را قادر می سازند محاسبات ریاضی را تنها با استفاده از توانایی های مغز انجام دهید. هر فردی که به تکنیک های محاسبات ذهنی مسلط شود، می تواند بخش عمده ای از محاسبات آزمون هایی مانند کنکور و همچنین حساب و کتاب های روزانه خود را به صورت ذهنی و بدون نیاز به ابزارهای کمکی مانند ماشین حساب انجام دهد.

در این دوره آموزشی تکنیکهای مفیدی در رابه با محاسبات ریاضی پیچیده بدون استفاده از ماشین حساب و تنها با تکیه بر توانایی ذهنی آموزش داده می شود.