درس‌های موجود

ثبت‌نام خود

آموزش محاسبات سریع ذهنی ریاضی

آموزش محاسبات سریع ذهنی ریاضی

تکنیک های محاسبات ذهنی، تکنیک هایی هستند که شما را قادر می سازند مح...
Course
زرین پال

آموزش خصوصی تست عربی کنکور

آموزش خصوصی تست عربی کنکور

کلاس آموزش تست عربی کنکور با تدریس استاد محسن سلطانی نژاد برگزار می...
Course
زرین پال

کلاس روش مطالعه برای کنکور

کلاس روش مطالعه برای کنکور

این کلاس با تدریس استاد میرزارحمانی بصورت آنلاین و زنده برگزار خواه...
Course
زرین پال

روش مطالعه ویژه مدرسه

روش مطالعه ویژه مدرسه

این کلاس با تدریس استاد میرزارحمانی بصورت آنلاین و زنده برگزار خواه...
Course
ثبت‌نام خود

روش تست زدن

روش تست زدن

این کلاس با تدریس استاد میرزارحمانی بصورت آنلاین و زنده برگزار خواه...
Course
ثبت‌نام خود

روش برنامه ریزی تا کنکور

روش برنامه ریزی تا کنکور

این کلاس با تدریس استاد میرزارحمانی بصورت آنلاین و زنده برگزار خواه...
Course